Gravferd

Her er litt informasjon om hedensk gravferd, og hva Åsatrufellesskapet Bifrost kan bidra med. Informasjonen er tilrettelagt både for deg som ønsker en hedensk gravferd selv, og for etterlatte etter medlemmer som ønsker en hedensk gravferd i regi av Åsatrufellesskapet Bifrost.

Døyr fe;
døyr frendar;
døyr sjølv det same.
Men ordet om deg
aldri døyr
vinn du eit gjetord gjævt.

Døyr fe;
døyr frendar;
døyr sjølv det same.
Eg veit eitt
som aldri døyr,
dom om daudan kvar.

Hávamál

Gravferden er menneskets siste reise. En reise som er viktig og mystisk, både for den som farer og for de som blir igjen. En reise som kan komme brått og uventet, eller en som kan være ventet og godt planlagt. Uansett ønsker vi en seremoni som omhyller reisen. En seremoni hvor både den reisende og de som blir igjen får ta en verdig avskjed.

En gravferd er en sermoni som er like viktig for de etterlatte som for den døde. Vårt første hensyn er selvfølgelig den dødes ønsker, men samtidig er det viktig at de etterlatte opplever seremonien som meningsfull og verdig. Som hedninger ønsker vi en gravferd etter hedensk skikk og ånd, men vi må balansere dette opp mot behovet til etterlatte, som kanskje ikke har like gode forutsetninger for å forstå hedensk tankegang og praksis. Det er mange hensyn å ta.

Åsatrufellesskapet Bifrost kan hjelpe sine medlemmer med å gjennomføre en ikke-kirkelig gravferd etter hedensk skikk. Men det er ingen automatikk i at det er Bifrost som tar seg av din gravferd selv om du er medlem. Det er flere ting du kan gjøre for å få en gravferd etter eget ønske. Første skritt er å snakke med en representant for Åsatrufellesskapet Bifrost. Hvis du er medlem av et blotslag, ta kontakt med din hovgode eller -gydje, og de vil kunne veilede deg videre. Er du ikke medlem av et blotslag, ta kontakt med Høvdingen eller en av Allgodene/-gydjene, og de vil kunne hjelpe deg på samme måte.

Det er selvfølgelig også viktig å snakke med familie, samboere, barn eller andre som kan bli etterlatte slik at de er klar over hva du ønsker, og hvor de evt. skal henvende seg. Spesielt i situasjoner hvor ens bortgang ikke er ventet er det viktig at informasjon er lett tilgjengelig, og at etterlatte vet hvor de kan henvende seg. En god hjelp er å skrive en Viljeserklæring - et dokument som dokumenterer hvordan du ønsker at gravferden skal gjennomføres, og hvor man skal henvende seg. Viljeserklæringen skal skrives i minst tre eksemplarer; ett du beholder selv, ett til dine nærmeste og ett til Bifrost eller ditt blotslag.

Åsatrufellesskapet Bifrost har utarbeided en informasjonsbrosjyre som gir deg en oversikt over hvilke muligheter du har både selv og som etterlatt.