Knesetting

Knesetting er en seremoni hvor en forelder (vanligvis far) erklærer et barn som sitt, og det er en seremoni hvor barnet ønskes velkommen i slekten. Far tar barnet i sitt fang, erklærer det som sitt, og så sendes ordet til alle som er tilstede for å ønske det velkommen og alt godt.

Noen har også et ønske om at barnet skal gis navn seremonielt, og dette skjer da ofte også under knesettingen.

Knesettingen er etter vår mening en glimrende seremoni, da den ikke skiller mellom ektefødte og uekte barn. Har barnet blir knesatt, så stiller det på lik linje som alle andre barn. Det er med andre ord en seremoni som passer utmerket for barn som er adopterte, i fosterhjem, eller i likekjønnet forhold.

Knesetting er en seremoni som foreldre godt kan holde selv, og en seremoni som kan utformes fritt etter foreldres ønske. Eksempel på seremoni kan være:

Familien og venner sitter i en ring. I midten sitter foreldre sammen med barnet.

Far tar barnet, løfter opp slik at alle kan se, og sier: "Jeg vil at dere alle skal være vitne på at jeg holder dette barnet som mitt. Jeg lover at jeg etter beste evne skal våke og beskytte, og lære ham/henne det jeg kan for at det skal gjøre godt her i verden"

Deretter kommer en og en av familien og venner frem til barnet, og kommer med gaver eller lovord.

Seremonien avsluttes ved at alle de fremmøtte skåler for barnets helse og fremtid.

Andre ønsker knesetting som en del av et blot, eller at man ønsker at en gode eller gydje skal bistå seremonien. Ta kontakt med ditt lokale blotslag dersom du ønsker dette.