Ynglingeseremoni

Vi får av og til spørsmål om overgangsrite fra ungdom til voksen, en ynglingeseremoni. Åsatrufellesskapet Bifrost tilbyr ingen slik seremoni, og vi ser heller ikke at det er relevant for vår religionsutøvelse. I stedet for en seremoni anbefaler vi at ungdommen sendes på en reise slik at de kan oppdage og erfare verden; og at denne "dannelsesreisen" vil være en overgangsseremoni i seg selv.