Åsatrufellesskapet Bifrosts Tingmøte 2019 7.-10.juni

Lokk

Kom ut på vollen, lek fritt
Lyd lokken, her er din invitt!
Kom skulder mot skulder i ring
Her hever vi hornet, har ting
Vi skal ete gilde, skrøne og klemme
Kom finn din plass og føl deg hjemme
Så kom ut på vollen, lek fritt
Kom opp til Idavollen og folket ditt!

Blotlite2

Kjære hedning!

Åsatrufellesskapet Bifrost ønsker velkommen til Bifrosts ting 2019, 7.-10.juni på Idavollen. 

Tinget er den viktigste hendelsen i Åsatrufellesskapet Bifrost i løpet av året. Det er her du kan være med og forme Bifrost framover, treffe andre hedninger, bli inspirert, inkludert og forført.

GJEST: KRISTIN FRIDTUN
Kristin besøker oss for å fortelle oss om kjønn og kjønnsoverskridelse og hva det kan ha vært som gikk tapt i oversettelsen av de norrøne tekstene. Kristin har master i norrøn filologi og er forfatter. Hen beskriver seg som skeiv og nynorsk, og kommer fra Elverum. (Foto: Lene Sørøy Neverdal)

Bilde 2

PROGRAM
Endringer kan forekomme.

TORSDAG
16.00-20.00: Dugnad. 

FREDAG
Formiddag: Dugnad.
Ettermiddag, gangen: Ankomst. Husk å sjekke inn!
17.00-20.00, matsalen: Middag.
21.00, blotsplassen: Eirblot ved Varda blotslag.
22.00, storsalen: Film og foredrag ved ferdakvinnen. 

LØRDAG
08.00-09.30, matsalen: Frokost.
10.00, storsalen: Tingforhandlinger. 
10.00, barnetingteltet: Barnetinget.
13.00-14.00, matsalen: Lunsj.
14.00, Storsalen: Tingforhandlinger fortsetter.
14.00, barnetingteltet: Barnetinget fortsetter.
18.00-19.00, matsalen: Middag.
20.00, storsalen: Mjødkonkurranse. 

SØNDAG
08.30-10.00, matsalen: Frokost. 
10.00: Garnhjørne (sted kommer). 
11.00-13.00: Sidkunnaråd (sted kommer). 
13.00-14.00, matsalen: Lunsj. 
14.00, storsalen: Foredrag med Kristin Fridtun.
17.00, blotsplassen: Heimdallsblot ved Stine & Sophia.
19.00, storsalen: Gilde.
21.00, storsalen: Quiz. 

MANDAG
09.00-11.00, matsalen: Brunsj. 
11.00-12.00: Opprydding.
Tårevåt avskjed. 

TINGFOLK
Det er bare Bifrosts medlemmer med følge som har rett til å møte på tinget. I tillegg inviterer vi vanligvis et antall gjester. Slike gjester må ha mottatt skriftlig innbydelse (på papir eller e-post) fra høvdingen. Hvis du har forslag om noen du mener bør få komme som gjest på tinget, kan du ta kontakt på hovding@bifrost.no. 

OVERNATTING
Vi har dessverre litt begrenset med overnattingsplasser, og det er ikke garantert at vi får plass til alle på selve Idavollen. Sengene der fordeles delvis etter spesielle behov, og ellers etter prinsippet først til mølla. Om du derimot tar med deg eget telt eller campingvogn, er du garantert plass. Vi har noen få soveplasser i felles telt.

DUGNAD
Siden vi nå befinner oss på vårt eget sted, må vi også ta oss av det praktiske sjøl. Det vil si at alle må forvente å bli satt til praktiske oppgaver i løpet av tinget. Du vil bli plassert i et arbeidslag, som får et gitt ansvar. I påmeldingen kan du si litt om hva du helst vil bidra med, og når. Vi håper også at noen kan tenke seg å komme på torsdag den 6.juni og hjelpe til med forberedelser, til en reduksjon i tingtollen på kr.100,- pluss måltider under forberedelsene.

VARDER
Vi utpeker et antall varder på stedet. Dette er folk som har ansvar for sikkerheten på tinget, for å håndtere eventuelle skader eller uheldige hendelser. Du kan kontakte vardene om alt fra plaster og snorkende romkamerat, til personlige konflikter og uønsket oppførsel. Det vil til enhver tid være sikkerhetsansvarlig på stedet som er edru og har tilgang til telefon og transport. Disse vil bli utpekt til deg ved ankomst.

BARNEVAKT
Vi har barnevakter som tar seg av ungene under tingforhandlingene på lørdag. Meld fra i påmeldingen om du ønsker å benytte deg av dette tilbudet, for hvor mange barn og hvor gamle de er. Merk at dette gjelder bare under selve tingmøtet, ikke for resten av helga.

HUNDER
Vi har begrensede plasser for hunder innendørs, og hvis du får plass på hunderom, må du regne med at hunden din kan komme til å måtte dele rom med andre hunder. Hunder kan kun oppholde seg på anviste soverom, og det er viktig at hunder ikke gjør fra seg i nærheten av husene, teltplassen eller bålplassen. Hunden bør være vant til mye folk - husk at det vil være mye folk og trangt på stedet, og at det kan bli et veldig stressende miljø for hunden.

TA MED
Sengetøy (sovepose eller dyne, laken og pute)
Drikke til deg selv
Varme klær og sko- det kan bli kjølige, sene kvelder selv om det er juli. 

TINGTOLL
Betales inn på konto 1503.05.97432 innen 20.mai. Hvis du har betalt for hus og blir plassert i telt, eller ikke får plass, vil du få refundert deler av eller hele beløpet.

Tingtollen inkluderer te, kaffe, pausemat til tingmøtet, middag fredag og lørdag, lunsj lørdag og søndag og frokost lørdag, søndag og mandag, samt gilde på søndag.

Voksen i hus: kr.1000,-
Trygdet/student i hus: kr.500,-
Barn 3-15 år i hus: kr.500,-
Voksen i eget telt/campingvogn: kr.700,-
Trygdet/student i eget telt/campingvogn: kr.350,-
Barn 3-15 år i eget telt: kr.350,-
Prisreduksjon for dugnadsfolk: kr.-100,-
Barn under 3 år: Gratis.

TINGFERD
Vi anbefaler at flest mulig organiserer samkjøring, så hvis du kjører til tings og har plass til passasjerer, ta kontakt. Hvis ikke må du avtale å hentet på busstasjon i god tid før du kommer, på skriver@bifrost.no.

Idavollen ligger på GPS-koordinater la: 61.19327619, lo: 11.89434924, ved fylkesvei 561 på østsiden av Osensjøen i Trysil.

KOLLEKTIVT FRA OSLO:
Fra Oslo kan du ta Trysilekspressen direkte til Kjernmoen. Sørfra kan du også ta tog til Elverum via Hamar, deretter buss 751, buss NW130 eller Trysilekspressen til Kjernmoen.

KOLLEKTIVT FRA TRONDHEIM:
Tog til Elverum via Hamar og følge samme rute, eller du kan ta tog til Rena, deretter buss 750 (mot Femunden) fra togstasjonen til Osen sentrum.

KAUPANG
Fra gammelt av har det alltid vært kaupang i forbindelse med tinget, og vi oppfordrer derfor også i år folk til å ta med salgsvarer hvis du har. Det kan være håndarbeid, kunst, gamle ting eller annet. Vi setter av en egen krok til dette formålet.

PÅMELDING
Påmelding sendes til skriver@bifrost.no, innen 10.mai. I påmeldingen bør du ha med, hvis relevant:

- Ditt navn
- Navn og alder på barn under 3 år
- Navn og alder på eventuelle barn 3-15 år
- Ønsker seng/telt/campingplass
- Andre rombehov (stillerom, barnerom, rom uten hunder osv)
- Restriksjoner i kosten
- Andre behov
- Trenger skyss (fra/når)
- Vil helst hjelpe til med (matlaging, rydding, bæring, nattevakt, skyss, barnepass)
- Vil helst hjelpe til på tidspunkt (fredag/lørdag/søndag/mandag, morgen/dag/kveld/natt)
- Kommer den 6.juni for å hjelpe til
- Har med hund.

TINGSAKER
PS! Frist for innsending av tingsaker er 15.april.
Send til skriver@bifrost.no.