Om åsatru

Åsatrua omfatter hele spekteret av guder, gudinner og andre mektige skikkelser innen norrøn mytologi. Ordet åsatru betyr ordrett "trua på æsene", men æsene utgjør bare en del av det mangfoldet som møter oss i den norrøne tradisjonen. Åsatrufellesskapet Bifrost er et trossamfunn for moderne åsatruere, i hovedsak bygget på de førkristne religiøse tradisjoner her i Norden. Vi ønsker å skape et levedyktig forum for de som er interessert i åsatru, samt å fremme forståelsen for kultur, kunst og tradisjoner med røtter i førkristen tid. Vi vil ta vare på den hedenske kulturarven og holde den levende og oppdatert. Dette vil vi gjøre gjennom praksis basert på både kildegranskning og nyskaping i en hedensk forståelse av historien, etikken, mytene og maktene.

"Forn siðr" er et annet begrep for den samme tradisjonen, og betyr kort og godt "gammel skikk" eller "den gamle seden." Vi benytter oss også av ordet "hedning," selv om dette har fått en litt annen betydning i moderne tid.

Vi har ingen hellige bøker eller læresetninger. Det nærmeste vi kommer en hellig tekst er den Poetiske eller Eldre Edda, der mange av gudekvadene er bevart. Disse er ubestridelig nedtegnet i kristen tid, men har et tydelig hedensk innhold som forteller og henviser til mange av de viktigste norrøne mytene.

Andre kilder vi benytter oss av er selvfølgelig Snorres Edda, skaldekvad, islendigesagaene og kongesagaene. Samtidig er det viktig for oss at dette ikke er noen statisk historiedyrkning. Vi lar oss inspirere av andre nålevende naturreligioner og nyhedenske erfaringer, slik at vi får en religion som er tilpasset det moderne liv. Vi prøver ikke å motarbeide ny viten, men bruker den gamle idéverdenen til å forstå den.