Om Bifrost

Åsatrufellesskapet Bifrost er et trossamfunn for moderne åsatru, i hovedsak bygget på de førkristne religiøse tradisjoner her i Norden. Vi ønsker å skape et levedyktig forum for de som er interessert i åsatru, samt å fremme forståelsen for kultur, kunst og tradisjoner med røtter i førkristen tid. Vi vil ta vare på den hedenske kulturarven og holde den levende og oppdatert. Dette vil vi gjøre gjennom praksis basert på både kildegranskning og nyskaping i en hedensk forståelse av historien, etikken, mytene og maktene.

Åsatrufellesskapet Bifrost har tatt mål av seg til å samle alle som ønsker å dyrke de gamle norrøne guder og holde den hedenske sed i hevd. Vi har vært registrert som et offisielt trossamfunn i Norge siden 1996, og er en paraplyorganisasjon som samler lag og enkeltmedlemmer fra hele landet.

Åsatrufellesskapet Bifrost tar avstand fra enhver form for diskriminering på grunnlag av kjønn, herkomst eller seksuell legning. Vi ønsker å benytte oss av de gamle norrøne symboler og andre uttrykk for hedensk sed, slik at dette ikke lenger skal kunne knyttes til nazisters og nynazisters misbruk gjennom historien.

Historie

Bifrost så første gang dagens lyst rundt midten av 80-tallet. Den gangen var det sentrert rundt studentmiljøet på Blindern og Blindern Åsatrulag. Det var et forsøk på å få registrert åsatru som offentlig religion i Norge, men dette strandet av forskjellige grunner som i dag er litt uklare.

Tanken om en felles norsk paraplyorganisasjon for åsatru og som et registrert trossamfunn dukket opp igjen mot midten av 90-tallet. Da var det en gruppe med unge åsatruere fra Våler i Solør som kalte seg Draupnir Åsatrulag som tok initiativet. Sammen med representanter fra det gamle Bifrost fikk de i stand et bredere samarbeid som resulterte i at Åsatrufellesskapet Bifrost ble registrert som et offentlig godkjent trossamfunn i Norge den 28. februar 1996.

Da besto Åsatrufellesskapet Bifrost av to blotslag, Draupnir Åsatrulag og Verdande, og ca. 13 medlemmer. Blindern Åsatrulag hadde vært med på deler av prosessen for å få godkjent Åsatrufellesskapet Bifrost, men valgte i løpet av prosessen å trekke seg. I løpet av kort tid kom det også til et blotslag i Trondheim, Irminsul Blotslag. Lenge var disse de eneste blotslagene i Bifrost, selv om vårt uttalte mål var å få flere lag.

I 1998 valgte en håndfull medlemmer å bryte ut og startet sin egen organisasjon Foreningen Forn Sed. Disse ble også godkjent som offentlig trossamfunn i Norge i 1999.

I 2001 fikk Åsatrufellesskapet Bifrost innvilget vigselsmyndighet. Det første juridisk gyldige bryllupet i Åsatrufellesskapet Bifrosts regi gikk av stabelen sommeren 2002. 

Organisering

Åsatrufellesskapet Bifrost er en paraplyorganisasjon som samler forskjellige åsatrulag eller blotslag i Norge under én felles administrasjon. Hovedhensikten med Åsatrufellesskapet Bifrost er å samordne medlemsregister, håndtere rettigheter og kommunikasjon overfor myndighetene. Det skal også være et kommunikasjonsnett for mennesker som interesserer seg for eller bekjenner seg til åsatru i Norge.

Organiseringen i forskjellige blotslag er helt sentral i Bifrost. Det er i blotslagene selve den religiøse aktiviteten foregår. Det er disse som holder blot og andre seremonier. Det er i hovedsak også her den daglige kontakten med medlemene foregår. Et medlem i ett av blotslagene vil automatisk også være medlem i Åsatrufellesskapet Bifrost.

Ikke alle ønsker eller har mulighet til å være med i et blotslag. Derfor er det også mulig å være medlem i Åsatrufellesskapet Bifrost uten å tilhøre noe blotslag. Noen velger dette fordi de ikke føler for å blote sammen med andre, eller fordi de ganske enkelt ikke har et blotslag i nærheten av der de bor.

Hvert år arrangeres et tingmøte, som er Åsatrufellsskapet Bifrosts øverste organ. På tingmøtet bestemmer man hva Åsatrufelleskapet Bifrost skal prioritere og gjøre i året fremover. På tinget har alle medlemmer møterett og alle medlemmer over 15 år stemmerett.