Bli medlem

Hvorfor bli medlem i Bifrost?

  • Bifrost ivaretar medlemmenes rettigheter overfor myndighetene.
  • Bifrost tilbyr seremonier ved vigsler, begravelser og annet.
  • Medlemmer får invitasjoner til blot, det årlige Tinget og ulike sosiale sammenkomster.

Bifrost er en paraplyorganisasjon for blotslag og enkeltstående medlemmer. Hvis du har en avtale med et blotslag om at du er velkommen, kan du melde deg inn i dette laget. Det er fullt mulig å være medlem i Bifrost og ikke være medlem i et blotslag.

Bifrost mottar statlig og kommunal støtte for medlemmene. Denne støtten fordeles til blotslagene etter medlemstall. Støtten for personer som ikke tilhører et blotslag tilfaller Bifrosts felles økonomi.

Krav til medlemskap

For å bli medlem i Åsatrufellesskapet Bifrost må du:

  • Være over 15 år (er du under 15 år trengs foreldres samtykke)
  • Være utmeldt av alle andre tros- og livssynssamfunn i Norge
  • Være bosatt i Norge eller være norsk statsborger
  • Kunne stå inne for Bifrosts lover og religionspolitiske plattform

Kontakt oss

Vi ønsker dessuten å treffe deg. Bruk kontaktsiden, og fortell om deg selv og hvorfor du mener Åsatrufellesskapet Bifrost er noe for deg.

Bifrost forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som bryter med uttalte holdninger eller prinsippene i Bifrosts lover eller religionspolitiske plattform, eller som av andre grunner ansees uegnede eller uønskede.