Blotslag

Åsatrufellesskapet Bifrost er en paraplyorganisasjon for mange blotslag, og det er i all hovedsak i disse blotslagene som all aktivitet skjer.

For å danne et blotslag må man være minst tre medlemmer. Man kan danne blotslag fordi man har en geografisk samhørighet, eller fordi man har lik praksis.

Oversikt over blotslag

Under er en liste over blotslagene som er tilsluttet Åsatrufellesskapet Bifrost. For kontakt med det enkelte lag, vennligst bruk kontaktsiden og spesifiser hvilket lag du ønsker kontakt med i emnefeltet.

Draupnir

Draupnir holder til i Oslo/Akershus, og holder blot i Oslomarka og på Romerike. Laget definerer seg som en bronsealderinspirert fruktbarhetskult.

Follo

Follo Åsatrulag holder til sør for Oslo, og ønsker å ha gammel tro i en moderne verden. Vi har medlemmer fra Oslo til Svenskegrensa.

Verdande

Verdande holder til i Hedmark

Lifthrasir

Lifthrasir holder til i Vestfold.

Irminsul

Irminsul holder til i Trønderlag

Solhjulet

Solhjulet holder til i Sandnes og Stavanger.

Mimameid

Mimameid holder til i Holmestrand, og har medlemmer fra Oslo til nordre Vestfold. Vi bloter fire ganger i året, hjemme hos hovgydja og holder gilde samme sted. Mimameid er et annet navn på Yggdrasil, og verdenstrreet er sentralt i kulten vår.

Varda

Varda blotslag holder til på Sunnmøre og Nordfjord.

Loddfavne

Loddfavne holder til i Helgeland og grenseområdet mellom Nordland og Troms.

Blotslag under oppføring

Under er listet blotslag som er under oppstart, men som etter Bifrost lover fremdeles ikke er å regne som et offisielt blotslag.

Háleygir

Háleygir Blotslag holder til i midt- og nord Hålogaland, med medlemmer i Vesterålen, Lofoten, Sør-Troms, Tromsø, og Finnmark. Hovedsetet er i Lofoten og sør-Troms.