Blotslag

Åsatrufellesskapet Bifrost er en paraplyorganisasjon for mange blotslag, og det er i all hovedsak i disse blotslagene som all aktivitet skjer.

For å danne et blotslag må man være minst tre voksne medlemmer. Man kan danne blotslag fordi man har en geografisk samhørighet, eller fordi man har lik praksis.

Oversikt over blotslag

Under er en liste over blotslagene som er tilsluttet Åsatrufellesskapet Bifrost. For kontakt med det enkelte lag, vennligst bruk kontaktsiden og spesifiser hvilket lag du ønsker kontakt med i emnefeltet.

Draupnir

Draupnir holder til i Oslo/Akershus, og holder blot i Oslomarka og på Romerike. Laget definerer seg som en bronsealderinspirert fruktbarhetskult. Draupnir er ett av de to eldste blotslagene i Bifrost. 

Follo

Follo åsatrulag holder til sør for Oslo, og ønsker å ha gammel tro i en moderne verden. Vi har medlemmer fra Oslo til svenskegrensa.

Gammur

Gammur holder til i Østfold.

Irminsul

Irminsul er Bifrosts tredje eldste og nest største blotslag, og holder til i Trøndelag. Laget er delt i Irminsul Sør (med base i Trondheim) og Irminsul Nord (med base i steinkjersområdet). Irminsul er et angelsaksisk begrep som er beslektet med Yggdrasil, og betyr en påle eller søyle av lys. Irminsul er da også tradisjonelt glade i sin fulltrue Frøy spesielt, og påler generelt. Irminsul er kanskje særlig kjent for sin infamøse Loke-skål. 

Loddfavne

Loddfavne holder til i Helgeland og grenseområdet mellom Nordland og Troms,
og er Bifrosts nordligste blotslag. 

Mimameid

Mimameid holder til i Holmestrand, og har medlemmer fra Oslo til nordre Vestfold. Vi bloter fire ganger i året, hjemme hos hovgydja og holder gilde samme sted. Mimameid er et annet navn på Yggdrasil, og verdenstrreet er sentralt i kulten vår.

Solhjulet

Solhjulet holder til i Sandnes, Haugesund og Stavanger.

Svaðilfare

Svaðilfare holder til i skiensområdet. 

Varda

Varda blotslag holder til på Sunnmøre og Nordfjord.

Verdande

Verdande holder til i trysiltraktene, og er ett av de to eldste blotslagene i Bifrost. 

Ýdalir

Ýdalir holder til i Bergen. Med Ýr ønsker vi at våre røtter er dype i jorden for å reise mellom alle verdener, skape båndene mellom oss og andre blotslag.