Seremoniene

I Åsatrufellesskapet Bifrost er det blotslagene som utfører seremoniene, og disse kan variere ganske mye i hvordan de blir utført både mellom lagene og ut i fra hva som intensjonen med blotet er. Noen blot kan være enkle tilstelninger, andre kan være større gilder hvor bespisning er en del av selve seremonien.

Det er ingen faste krav på hvordan en seremoni i et lag under Åsatrufellesskapet Bifrost skal se ut. Men i Åsatrufellesskapet Bifrosts lovsett gis at blotene skal inneholde kvadlesing, velysning, bloting og en skålerunde.

Kvadlesninger er i all hovedsak hentet fra tekster i Eddakvedene. Håvamål, Voluspå og Sigerdrivermål er kanskje de mest populære. Kvadene kan også hentes fra diktsamlinger, fra skjønnlitterære tekster, er skrevet selv, eller andre kilder dersom man finner dem passende i seremonien.

Velysningen består i at man rituelt renser marken man skal være på, og at man ber de lokale vettene om lov til å gjeste grunnen. Dette kan gjøres på mange måter, med ild og fakler, med vann, eller for eksempel med lyd og sang.

Blotingen er den rituelle gaven man gir til guden(e) man henvender seg til. Man kan gi hva man vil, men skal det ha noen funksjon bør det ha en betydning og verdi, symbolsk eller materielt, for den som gir. Man kan blote alt fra teddybjørner til matvarer, hjemmelaget øl eller et dikt man har skrevet eller synes er fint. Som oftest skjer blotingen på bål, men det kan også blotes i vann eller offergavene kan graves ned.

Skålerunden er en gammel tradisjon hvor man sender en bolle med godt drikke til alle som er på blotet, og man drikker en skål til gudenes ære, forfedre, venner, makter, ufødte eller andre som man ønsker å sende en hilsen.

Den eneste seremonien som er felles for hele Åsatrufellesskapet Bifrost er vigselen. Denne kan du lese mer om her.