Vigselsseremoni

Bryllupet forrettes av to personer; en vigsler og en gode/gydje. I veet står gjester i motsatt retning av vigsler. Bruden/brudgommen med følger står til hver sin side for vigsler. Hvis brudeparet består av samme kjønn, bytter man ut brud/brudgom der dette gjelder. Eventuelle seremonideler, lokale tradisjoner og/eller tekster kan legges til etter brudeparets ønske, i samråd med gode/gydje.

1. FREDLYSING AV VEET
Utføres av gode/gydje.

2. GIFTERMÅLET
Vigsleren hilser bruden og brudgommen velkommen og spør dem i hvilket ærend de er kommet:

Bruden erklærer at det er hennes vilje å giftes, og kaller sitt vitne:
Jeg vil be (brudgommen)
for meg breie ekteseng
og fagre kona
sin elskhug give!
Til vitne kaller jeg
(Vitne/r) på dette;
at dypt jeg føler,
visst jeg vet,
min vilje er
til (brudgommen) å vigsles.

Brudens vitne(r) trer frem og stiller seg overfor hennes følge, nærmest stallen nest etter bruden.

Vitnet sier:
På ord og ære
nevner jeg, (vitnets navn),
meg som vitne på dette festet.

Vigsleren henvender seg deretter til brudgommen.

Brudgommen erklærer at det er hans vilje å giftes, og kaller sitt vitne:
Jeg vil be (bruden)
for meg breie ekteseng
og kaute kjempen
sin elskhug give!
Til vitne kaller jeg
(Vitne/r) på dette;
at dypt jeg føler,
visst jeg vet,
min vilje er
til (bruden) å vigsles.

Brudgommens vitne(r) trer frem og stiller seg overfor hans følge, nærmest stallen nest etter brudgommen.

Vitnet sier:
På ord og ære
nevner jeg, (vitnets navn),
meg som vitne på dette festet.

Maktene kalles til vitner på giftermålet:

Vigsleren sier:
Heile Dag,
heile Dags sønner,
heile natt med nærskylde!
Se på oss
med milde øyne,
signe oss som står her.

Goden/gydja sier:
Heile æser,
heile åsynjer,
heile deg, hellige jord,
mål og mannvit
være gitt dere begge,
og legende hender i livet.

Hør frender og frenker,
samlet her sammen,
og fra fordums tid.
Hør æser, åsynjer,
vaners ætt, valkyrier!
Hør dragende diser,
slektenes hamingja!
Hør vetter i vest,
i sør og i nord,
og i øst med;
makter mektige
i Oppheim og Utheim,
til lands og til havs!
(Bruden) og (brudgommen)
til veet har kommet
i samrådd ærende,
i samtykt ærende,
solide ektebånd
sterkt å binde.

Vigsler spør brudeparet om de kjenner de juridiske sidene av ekteskapet:

Vigsleren sier (til bruden):
(Bruden - fornavn + etternavn),
svar meg sannferdig;
gikk du hit samtykt,
står du her samrådd,
om ekteskapets lover
vel vitende?

Bruden sier, henvendt mot brudgommen:
Til vitner jeg nevner
her alle på dette;
jeg gikk hit samtykt,
jeg står her samrådd,
om ekteskapets lover
vel vitende.
Min vilje er
til (brudgommen) å giftes.

Vigsleren sier (til brudgommen):
(Brudgommen - fornavn + etternavn),
svar meg sannferdig;
gikk du hit samtykt,
står du her samrådd,
om ekteskapets lover
vel vitende?

Brudgommen sier, henvendt mot bruden:
Til vitner jeg nevner
her alle på dette;
jeg gikk hit samtykt,
jeg står her samrådd,
om ekteskapets lover
vel vitende.
Min vilje er
til (bruden) å giftes.

Vigsleren vier bruden og brudgommen sammen med Vårs hender, og erklærer dem for rette ektefolk å være.

Vigsleren sier:
Med Vår sine hender
jeg binder dere sammen.
Hør æser!
Hør åsynjer!
Hør vaners ætt, valkyrier!
Hør makter mektige
i Oppheim og Utheim,
til lands og til havs!
Hør frender og frenker!
(Bruden) og (brudgommen)
i samkvem står foran oss.
Som ektepar er dere
nå å regne.

Bruden og brudgommen utveksler gaver, med ordene:
Som et vårtegn gir jeg deg denne (gaven).

3. DRIKKE BRYLLUP
Goden/gydja hever et drikkekar med mjød eller annen egnet drikke, og sier:

Jeg drikker til års,
til fred og til fryd.

Goden/gydja drikker, og gir drikkekaret til bruden eller brudgommen.

Brudeparet drikker hverandre til.

Gjestene drikker brudeparet til.

4. VEET LUKKES.
Utføres av gode/gydje.