BIFROST 3X9 JUBILEUM

By sunniva

Torfinn Posterboy

(English below)

Åsatrufellesskapet Bifrost er 3X9 år! Dette skal feires med jubileumsfest på Idavollen den 2.-6.august.

PROGRAM (endringer kan forekomme)

ALLE DAGER
Posterutstilling: Bifrosts historie
Kaupang: Fritt fram for å selge det du måtte behage
Tevling: Hnefatafl

ONSDAG
Velkomst
Blot til Yngve-Frøy
Mjødsmaking: Ta med eget mjød, vinn heder og ære!

TORSDAG
Foredrag: Om bjørnen i myter og sagn v/Olle Möllervärn
Kurs i kurvbinding v/Kari Marie Helland
Sidkunnaråd: Hedendom i ulike tradisjoner.
Foredrag/workshop: Utesitting som kreativ prosess v/Lisa Bauduin Lie

FREDAG
Foredrag: *** v/Andrea Hejlskov
Sidkunnaråd: Hedendom i framtiden.
Jubileumsgilde

LØRDAG
Foredrag: Margrete Vik Gagama presenterer sin nye bok, Blotsboka.
Workshop: Rituell sang v/Ketil & Anna Lundbekk
Konsert: Emian (https://www.youtube.com/@EMIANPaganFolkMusic)
Midnattsblot

SØNDAG
Avskjed og avreise

Yngve Frøy 3 Lite Therese Kryzwinski

PROGRAMME (may be subject to changes)

ALL DAYS
Poster exhibit: Bifrost's History
Market: Free for all, bring your goods and sell!
Tournament: Hnefatavl

WEDNESDAY
Welcome
Blot for Yngve-Frøy
Mead tasting: Bring your own mead, earn bragging rights!

THURSDAY
Talk: The Bear in myths and tales, by Olle Möllervärn
Workshop: Basket binding, by Kari Marie Helland
Sidkunnaråd (discussion): Heathenry in various traditions. 
Workshop/talk: Using utiseta as a creative process, by Lisa Bauduin Lie

FRIDAY
Talk: *** by Andrea Hejlskov
Sidkunnaråd (discussion): (Subject yet to be decided)
Jubilee Feast

SATURDAY
Talk: Margrete Vik Gagama presents her new book, Blotsboka
Workshop: Ritual song, by Ketil & Anna Lundbekk
Concert: Emian (https://www.youtube.com/@EMIANPaganFolkMusic)
Midnight blot

SUNDAY
Goodbyes and departures

Kurv